OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU STUDENATA PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA (BRUCOŠA) U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU STUDENATA PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA (BRUCOŠA) U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI


Svečani prijem studenata prve godine prvog ciklusa studija (brucoša) u akademskoj 2022/2023. godini održat će se u ponedjeljak, 03.10.2022. godine, u 11:00 sati u amfiteatru A1 (prizemlje zgrade)

Dobro došli na naš i vaš Poljoprivredno-prehrambeni fakultet sa željom da  uspješno savladate sve izazove koji vas očekuju i postanete vrsni stručnjaci u oblasti koju ste odabrali!


Dekan, Prof.dr Muhamed Brka
Objavljeno: 27.09.2023