• FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES

POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA