• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

APSOLVENTSKI STAŽ

APSOLVENTSKI STAŽ


       Za upis U APSLOLVENTSKI STAŽ potrebno je sljedeće:


v  RAZDUŽITI SE U BIBLIOTECI.

v  PRIKUPITI SVE POTPISE PROFESORA U INDEKS I SVI POLOŽENI ISPITI MORAJU BITI  UPISANI U INDEKS! ZA SVAKI PREDMET UPISATI BROJ PREDAVANJA I VJEŽBI!

 

1.       KUPITI UPISNI MATERIJAL (PRAVNI FAKULTET) DVA SEMESTRALNA LISTA I DVA ŠV.20 OBRASCA (ČITKO POPUNITI)

 

2.       Svrha doznake: Korištenje biblioteke i informatičke opreme

Iznos: 30,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000020

 

3.       Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (PPF)

Iznos: 10,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104020

Poziv na broj: 0000000021

 

4.       Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104001

Poziv na broj: 0000000021

 

5.       OSIGURANJE STUDENATA

UPLATITI 5 KM

ŽIRO RAČUN: 3389002205654395

SVRHA UPLATE: STUDENTSKO OSIGURANJE

PRIMALAC: SARAJEVO OSIGURANJE d.d.

 

 

 

Objavljeno: 16.09.2019