RASPORED OBAVLJANJA SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

RASPORED OBAVLJANJA SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA


Poštovane kolege,

 

Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih  uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

 

Naravno, ukoliko žele, kandidati mogu i prije 16. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja. Također, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata radi cijeli avgust, tako da postoji mogućnost obavljanja pregleda i u tom periodu.

 

Ljekarska uvjerenja moraju biti predata studentskim službama do početka nastave (prvi ponedeljak u oktobru).

 

Srdačno,

 

Saša Madacki

Rukovodilac / Head of Office

Služba za nastavu i studentska pitanja / Academic and Student Affairs Office

Univerzitet u Sarajevu  / University of Sarajevo


PRILOG


NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE

 

 

UKUPNO SLOBODNIH MJESTA NA KONKURSU

Datumi održavanja pregleda za ljekarska uvjerenja

Akademija likovnih umjetnosti

53

16.7

Akademija scenskih umjetnosti

58

16.7

Muzička akademija

57

16.7

Arhitektonski fakultet

105

17.7

Šumarski fakultet

100

17.7

Ekonomski fakultet

540

20-22.7

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

176

23.7

Građevinski fakultet

173

24.7

Katolički bogoslovni fakultet-(integrirani I i II ciklus)

30

27.7

Fakultet islamskih nauka

122

27.7

Medicinski fakultet

250

28-29.7

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

212

30-31.7

Fakultet zdravstvenih studija

240

3-4.8

Elektrotehnički fakultet

280

5-6.8

Mašinski fakultet

250

10-11.8

Pravni fakultet

260

1-2.9

Pedagoški fakultet

295

3-4.9

Prirodno-matematički fakultet

496

7-9.9

Stomatološki fakultet sa klinikama-(integrirani I i II ciklus)

250

10-11.9

Farmaceutski fakultet -(integrirani I i II ciklus)

120

14.9

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

280

15-16.9

Veterinarski fakultet-(integrirani I i II ciklus)

100

18.9

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

95

18.9

Filozofski fakultet

906

21-24.9

Fakultet političkih nauka

630

28-30.9

Objavljeno: 17.06.2020