• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Dana 21.02.2017. godine je u Dekanatu potpisan Memorandum o razumijevanju između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Društva „AS-HOLDING“ d.o.o..

Dana 21.02.2017. godine je u Dekanatu potpisan Memorandum o razumijevanju između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Društva „AS-HOLDING“ d.o.o..


Memorandum je potpisan od strane  Prof. Dr Zlatana Sarića, dekana Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta i Dr. Sci. Amele Semić, ispred Uprave “AS-Holdinga” d.o.o.. Potpisani Memorandum predstavlja sporazum o međusobnoj saradnji u području nastave i istraživačkog rada između Institucija potpisnica. Sporazum se odnosi na članice prehrambene divizije Društva “AS-HOLDING”  d.o.o.: “Klas” Sarajevo; “Sprind” rajlovac; “Vispak” Visoko; “AS”-Jelah; “MP Ljubače” Ljubače; “Oaza” Tešanj; “Swity” Gradačac.Prodekan za Naučno-istraživački rad   

Rukovodstvo Fakulteta

Objavljeno: 20.01.2018