SISTEM OSIGURANJA I UPRAVLJANJA KVALITETOMPolitika osiguranja i upravljanja kvalitetom


 

Politika osiguranja i upravljanja kvalitetom Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta osnova je sveukupnog upravljanja kojom se potvrđuje strateška usmjerenost Uprave i svih zaposlenika prema kontinuiranom razvoju i unapređivanju visokih standarda kvalitete studiranja, naučno-istraživačkog i stručnog rada.

Na temelju svoje misije i vizije Fakultet se opredjeljuje za kontinuirani razvoj kvalitete studiranja, naučno-istraživačkog rada, pružanja laboratorijskih i drugih usluga naročito kroz:


-kontinuirani razvoj kvalitete studiranja na temelju europskih standarda i smjernica, nacionalnih i univerzitetskih kriterija te standarda kvalitete, uz aktivno poticanje uloge svih zainteresiranih strana,

-razvoj studijskih programa temeljenih na rezultatima najnovijih naučnih i stručnih istraživanja, koji rezultiraju visokom razinom postignutih ishoda učenja ostvarenih u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te primarnog obrazovanja,

-kontinuirani razvoj i unapređenje kvaliteta procesa realizacije naučno-istraživačkog rada, međunarodne saradnje kao i realizacije laboratorijskih i drugih stručnih usluga, uz aktivno poticanje uloge svih zainteresiranih strana koje proizilaze iz konteksta Fakulteta,

-osiguravanje akademske čestitosti, etičnosti, odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve zaposlenike, studente i druge zainteresirane strane,

-kontinuirano praćenje i sistemsko unapređivanje uspješnosti svojih obrazovnih, naučno-istraživačkih i stručnih aktivnosti,

-kontinuirani napredak u ostvarenju ciljeva i zadovoljenja zahtjeva svih zainteresiranih strana, potičemo edukaciju i profesionalnni razvoj svih zaposlenika,

-odgovorno i transparentno finansijsko poslovanje usmjereno razvitku Fakulteta.Politika osiguranja i upravljanja kvalitetom Fakulteta temelji se na postupcima unutrašnjih i vanjskih, periodički neovisnih provjera sistam osiguranja i upravljanja kvalitetom u skladu sa Pravilnikom osiguranja i upravljanja kvalitetom Fakulteta .

Od svih zaposlenika očekuje se preuzimanje lične odgovornosti za kvalitetu i uspješnost njihova rada, a uprava Fakulteta preuzima obvezu osiguravanja i razvoja potrebnih resursa za provođenje ove Politike.

Fakultet trajno prati i ispituje svoje postupke osiguravanja i upravljanja kvalitetom kako bi sebi i drugima osigurao djelovanje u skladu s europskim i nacionalnim standardima za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju kao i zahtjevima ISO 9001:2015. Pri tome se koristi relevantnim zakonskim i drugim propisima te dobrom praksom, a sve u najboljem interesu cjelokupne akademske zajednice.


 

D E K A N

Prof. dr. Muhamed BrkaAKTI SISTEMA OSIGURANJA I UPRAVLJANJA KVALITETOMPolitika osiguranja i upravljanja kvalitetom II

Pravilnik o nagradama 

Pravilnik o radu biblioteke 

Pravilnik o radu laboratorija 

Pravilnik o radu naučnoistraživačkog poligona Butmir 

Pravilnik o radu Službe za međunarodnu saradnju i  naučnoistraživački rad  

Pravilnik o radu Službe za osiguranje kvaliteta 

Pravilnik o radu Službe za računovodstvo i finansije 

Pravilnik o radu Službe za pravne i opće poslove 

Pravilnik o radu studentske službe

Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom

Pravilnik o zašititi na radu