+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

PRVI POZIV za učešće na Konferenciji i dostavljanje sažetaka / The first call Conference 2017

Kategorija: Aktuelnosti sa PPF28. MEĐUNARODNA

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

 

Transfer znanja i inovacija u poljoprivredi

zemalja jugoistočne Evrope

 

27. - 29.  septembar 2017.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Organizatori:

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

i

Poljoprivredni fakultet, Ege Univerzitet,

Republika Turska


Više informacija 

28th INTERNATIONAL

SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE

OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY

 

Transfer of Knowledge and Innovations in Agriculture

of South-East Europe Countries

 

27th - 29th September 2017

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

Organised by

Faculty of Agriculture and Food Sciences

University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

and

Faculty of Agriculture, Ege University,

Republic of Turkey