NASTAVNO OSOBLJE POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOG FAKULTETA


INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU SASTOJI SE OD SLJEDEĆIH KATEDRI:

 

•Katedra za stočarstvo,

• Katedra za ishranu domaćih životinja,

• Katedra za anatomiju i fiziologiju domaćih životinja,

• Katedra za akvakulturu,

• Katedra za mljekarstvo. 

Prof. dr. Muhamed Brka

Redovni profesor

Institut za zootehniku

Katedra za stočarstvo

E-mail: m.brka@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR:  https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=IK4bacIAAAAJ


Prof. dr. Senada Čengić Džomba

Redovni profesor

Institut za zootehniku

Katedra za ishranu, etologiju i ekologiju u animalnoj proizvodnji

E-mail: s.cengic-dzomba@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR:  https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=eH4MxJoAAAAJ

 

Prof. dr. Emir Džomba

Redovni profesor

Institut za zootehniku

Katedra za ishranu, etologiju i ekologiju u animalnoj proizvodnji

E-mail: e.dzomba@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=e_rmY9QAAAAJ

 

Prof. dr. Admir Dokso

Redovni profesor

Institut za zootehniku

Katedra za stočarstvo

E-mail: a.dokso@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=uGFjYY4AAAAJ

 

Prof. dr. Ervin Zečević

Redovni profesor

Institut za zootehniku

Katedra za stočarstvo

E-mail: e.zecevic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=idn3864AAAAJ

 

Prof. dr. Alma Rustempašić

Vanredni profesor

Institut za zootehniku

Katedra za stočarstvo

E-mail: a.rustempasic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=R15HRGIAAAAJ

 

Prof. dr. Samir Muhamedagić

Vanredni profesor

Institut za zootehniku

Katedra za akvakulturu

E-mail: s.muhamedagic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=2hXo4s4AAAAJ

 

Doc. dr. Vedad Škapur

Docent

Institut za zootehniku

Katedra za anatomiju i fiziologiju domaćih životinja

E-mail: v.skapur@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=1ZtvLzcAAAAJ

 

Doc. dr. Dženan Hadžić

Docent

Institut za zootehniku

Katedra za ishranu, etologiju i ekologiju u animalnoj proizvodnji

E-mail: dz.hadzic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=wt8kYxUAAAAJ

 

Dino Lepara, M.A.

Viši asistent

Institut za zootehniku

Katedra za akvakulturu

E-mail: d.lepara@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=Yeo0fG0AAAAJ


Sabiha Aganović, M.A.

Viši samostalni laborant

Institut za zootehniku

E-mail: s.aganovic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=Yeo0fG0AAAAJ

 

Mirsada Mahmutović

Laborant

Institut za zootehniku

E-mail: m.mahmutovic@ppf.unsa.ba