NASTAVNO OSOBLJE POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOG FAKULTETAINSTITUT ZA RATARSTVO, POVRTLARSTVO I KRMNO BILJE SASTOJI SE OD SLJEDEĆIH KATEDRI:

 • Katedra za ratarstvo,

• Katedra za povrtlarstvo,

• Katedra za krmno bilje i travnjake,

• Katedra za fiziologiju biljaka,

• Katedra za poljoprivrednu botaniku.Prof. dr. Drena Gadžo

Redovni profesor

Institut za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Katedra za ratarstvo

E-mail: d.gadzo@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLARhttps://scholar.google.com/citations?user=7f4nbLIAAAAJ&hl=hr&oi=ao

 

Prof. dr. Mirha Đikić

Redovni profesor

Institut za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Katedra za ratarstvo

E-mail: m.djikic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=FzNkLfAAAAAJ

 

Prof. dr. Lutvija Karić

Redovni profesor

Institut za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Katedra za povrtlarstvo

E-MAIL: l.karic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=rFLVXzQAAAAJ

 


Prof. dr. Muamer Bezdrob

Vanredni profesor

Institut za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Katedra za krmno bilje

E-MAIL: m.bezdrob@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=05XrN7AAAAAJ

 

Prof. dr. Teofil Gavrić

Vanredni profesor

Institut za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Katedra za ratarstvo

E-mail: t.gavric@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=oqd4Gj8AAAAJ

 

Prof. dr. Jasmin Grahić

Vanredni profesor

Institut za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Katedra za ratarstvo

E-mail: j.grahic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=9EGwC4MAAAAJ

 

Prof. dr. Senad Murtić

Vanredni profesor

Institut za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Katedra za fiziologiju biljaka

E-mail: s.murtic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=wd29tSEAAAAJĆerima Zahirović - Sinanović, M.A.

Asistent

Institut za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Katedra za povrtlarstvo

E-mail: c.zahirovic@ppf.unsa.ba 

GOOGLE SCHOLAR:  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=grOC62AAAAAJFahreta Fatić

Laborant

Institut za ratarstvo, povrtlarstvo i krmno bilje

Katedra za fiziologiju biljaka

E-mail: f.fatic@ppf.unsa.ba
INSTITUT ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSVO SASTOJI SE OD SLJEDEĆIH KATEDRI:

 

• Katedra za voćarstvo,

• Katedra za vinogradarstvo,

• Katedra za oplemenjivanje bilja,

• Katedra za ukrasno bilje i parkove.

 


Prof. dr. Pakeza Drkenda

Redovni profesor

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo

Katedra za voćarstvo

E-mail: p.drkenda@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=6Qr2mNgAAAAJ

 

Prof. dr. Jasna Avdić

Redovni profesor

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo

Katedra za floristiku i pejzažno oblikovanje

E-mail: j.avdic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=bX-QLFgAAAAJ

 

Prof. dr. Fuad Gaši

Redovni profesor

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo

Katedra za genetiku i oplemenjivanje biljaka u poljoprivredi

E-mail: f.gasi@ppf.unsa.ba

https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=hXVVpMAAAAAJ

 

Prof. dr. Fikreta Behmen

Vanredni profesor

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo

Katedra za voćarstvo

E-mail: f.behmen@ppf.unsa.ba

https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=EVdMvgkAAAAJ

 

Prof. dr. Mersija Delić

vanredni profesor

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo

Katedra za vinogradarstvo

E-mail: m.delic@ppf.unsa.ba

https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=jrnQllkAAAAJ

  

Osman Musić, M.A.

Viši asistent

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo

Katedra za voćarstvo

E-mail: o.music@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=tR75FeAAAAAJ

 

Almira Konjić, M.A.

Asistent

Institut za voćarstvo i vinagradarstvo

Katedra za genetiku i oplemenjivanje biljaka u poljoprivredi

E-mail: a.konjic@ppf.unsa.ba 

GOOGLE SCHOLAR:  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=grOC62AAAAAJZdenka Vareškić

Laborant

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo

E-mail: z.vareskic@ppf.unsa.baINSTITUT ZA PEDOLOGIJU, AGROHEMIJU I MELIORACIJE

 

Prof. dr. Enisa Omanović – Mikličanin

Redovni profesor

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za primjenjenu hemiju i biohemiju u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji

E-mail: e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=EMl917AAAAAJ

                                                                                                                                                                  

Prof. dr. Zilha Ašimović

Redovni profesor

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za primjenjenu hemiju i biohemiju u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji

E-mail: z.asimovic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=bFWmEDEAAAAJ

 

Prof. dr. Hamdija Čivić

Redovni profesor

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za agrohemiju i ishranu biljaka

E-mail: h.civic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=R0SqZqUAAAAJ

 

Prof. dr. Melisa Ljuša

Vanredni profesor

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za pedologiju

E-mail: m.ljusa@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=FY6au5IAAAAJ

 

Prof. dr. Josip Jurković

Vanredni profesor

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za hemiju

E-mail: j.jurkovic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=DMqibAYAAAAJ

 

Prof. dr. Mirza Tvica

Vanredni profesor

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za pedologiju

E-mail: m.tvica@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=WlKmzkUAAAAJ

 

Doc. dr. Sabrija Čadro

Docent

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za melioracije

E-mail: s.cadro@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=LsYmC7oAAAAJ

 

Doc. dr. Lejla Čengić

Docent

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za biohemiju

E-mail: l.cengic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=A_zNL8IAAAAJ

 

Doc. dr Emina Sijahović

Docent

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za agrohemiju i ishranu biljaka

E-mail: e.sijahovic@ppf.unsa.baAmina Stambolić, M.A.

Asistent

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

Katedra za primjenjenu hemiju i biohemiju u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji

E-mail: a.stambolic@ppf.unsa.ba 

GOOGLE SCHOLAR:  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=grOC62AAAAAJOlgica Gmaz

Laborant

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije


Lejla Čelik

Laborant

Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije

E-mail: l.celik@ppf.unsa.ba

 

 

 

INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA SASTOJI SE OD SLJEDEĆIH KATEDRI:  

 

•Katedra za zaštitu bilja,

Katedra za mikrobiologiju.

                           

Prof. dr. Nedžad Karić

Redovni profesor

Institut za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

Katedra za zaštitu bilja

E-mail: n.karic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=kI7RIXsAAAAJ

 

Prof. dr. Saud Hamidović

Vanredni profesor

Institut za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda 

Katedra za mikrobiologiju

E-mail: s.hamidovic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=2zeJAP4AAAAJ

 

Doc. dr. Sanel Haseljić

Docent

Institut za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

Katedra za zaštitu bilja

E-mail: s.haseljic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=gEOEnP4AAAAJ

 

Doc.dr. Arnela Okić

Docent

Institut za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda 

Katedra za zaštitu bilja

E-mail: a.okic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=R-FTWfoAAAAJ

 

Berina Imamović, M.A.

Viši asisten

Institut za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

Katedra za mikrobiologiju

E-mail:  b.imamovic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: 

                                                                                                                   

Fejzo Bašić, M.A.

Viši sistent

Institut za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

Katedra za zaštitu bilja

E-mail: f.basic@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=wGXhw8UAAAAJ

 

Mesalina Imamović

Laborant

Institut za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

E-mail: m.imamovic@ppf.unsa.ba 

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU SASTOJI SE OD SLJEDEĆIH KATEDRI:


•Katedra osnove mašinstva,

• Katedra za poljoprivredne mašine.

 

Prof.dr. Nermin Rakita

Vanredni profesor

Institut za poljoprivrednu tehniku

Katedra za osnove mašinstva

E-mail: n.rakita@ppf.unsa.ba

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=6ow2U-sAAAAJ

 

Zuhdija Omerović, M.A.

Asistent

Institut za poljoprivrednu tehniku

Katedra za osnove mašinstva

E-mail: z.omerovic@ppf.unsa.ba 

GOOGLE SCHOLAR: 


Dino Mujanović

Laborant

Institut za poljoprivrednu tehniku

Katedra za osnove mašinstva

E-mail: d.mujanovic@ppf.unsa.ba