• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA


JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo»,
broj: 33/17)  i čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu
te odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-58/19 od 30.01.2019. godine, dekan
 


POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS

 
PREUZMI DODATAK

Objavljeno: 12.03.2019. godine

_________________________________________________________________________