RIJEČ DEKANA
U ime naših studenata, fakultetatskog osoblja i bivših studenata, dobro došli na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet kao najstarija sekularna visoko-školska obrazovna ustanova u Bosni i Hercegovini baštini tradiciju znanja i kvaliteta. Naš fakultet je vodeća institucija u sektoru agrara u Bosni i Hercegovini. Fakultet nudi kvalitetne i raznolike studijske programe uz angažman i podršku svakog našeg uposlenika koji svoje znanje crpe iz najnovijih domaćih i internacionalnih naučnih saznanja. Naš fakultet podržava internacionalnu mobilnost studenata, profesora i istraživača kroz programe akademske razmjene.Dinamična i inovativna atmosfera na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu nudi intelektualno stimulirajuću okolinu, gdje je uspjeh studenata uvijek na prvom mjestu. U ime fakulteta i mog cijelog tima želim svim studentima srdačnu dobrodošlicu na naš fakultet kao i uspješno studiranje u ugodnom ambijentu i dobroj radnoj i profesionalnoj atmosferi.


                                                                        Dekan
                                                                        Prof. dr Muhamed Brka