Rukovodstvo

Prof. dr Muhamed Brka
Redovni profesor

DEKAN

m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Vedad Falan
Docent

PRODEKAN ZA FINANSIJEv.falan@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin
Redovni profesor

PRODEKANESA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Lutvija Karić
Vanredni profesor

PRODEKANESA ZA NASTAVU

l.karic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Almir Toroman
Docent


PRODEKAN ZA KVALITET

a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar