KONKURS (I UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

KONKURS (I UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za  upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija kako slijedi:

Odsjek
Redovni
studij
Redovni samofinasirajući
Vanredni
studij
Strani državljani
Biljna proizvodnja
50
30
20
10
Zootehnika
40
15
10
5
Prehrambene tehnologije
40
15
10
5
Ekonomika poljoprivrede i
prehrambene industrije
30
15
10
5
 
Prijave na  konkurs podnose se Studentskoj službi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta od 11. 06.2018.-29.06.2018. godine od 10.00 do 14.00 sati
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1.  Zahtjev za upis (preuzima  se na šalteru Studentske službe Fakulteta)
2. Originalna svjedočanstva srednje škole završene  u  Bosni  i Hercegovini  u  četverogodišnjem  trajanju  odnosno  odgovarajuće  nostrificirane dokumente  za  kandidate  koji  srednju  školu  nisu  završili  u  Bosni  i  Hercegovini ili ovjerene fotokopije.
3. Rodni list
4.  Uvjerenje o državljanstvu
5. Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
 
/Više informacija o upisu - kontakt telefon studentske službe 033/225 727, lokal 107/
 
NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na KONKURS neće moći podizati na revers.