OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI - DOSTAVA DODATNE DOKUMENTACIJE

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI - DOSTAVA DODATNE DOKUMENTACIJE

Obavještavaju se svi (osnovna i napredna obuka) kandidati koji su se prijavili na obuku da što prije dostave 1 sliku (format za dokumente) i kopiju lične karte poštom na adresu: Prof. dr Nedžad Karić Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne 8 71 000 Sarajevo Slika i kopija lične karte su neophodni radi izrade „certifikata“ u vidu iskaznice sa slikom, trajnog karaktera, sa mogućnošću produženje perioda važenja. Rukovodilac obuke Prof. dr Nedžad Karić .

U ime fakultetskog tima za provođenje obuke čestitamo svim kandidatatima na redovnosti pohađanja obuke, aktivnom učešću i pokazanim rezultatima na ispitu.

Certifikati će biti poslati u narednih 7-10 dana preporučenom poštom na privatne adrese kandidata.

 

Rukovodilac obuke

Prof. dr  Nedžad Karić