OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA - nova obavijest

 

Pismeni ispit za polaznike osnovne i napredne obuke će se održati u subotu 10.02.2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Sarajevo, 06.02.2018. godine                                                                                          

    Rukovodioc obuke:

Prof.dr. Nedžad Karić