OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA-nova obavijest

Shodno odabiru, do danas (26.1.2018. godine), prijavljenih kandidata obavještavamo prijavljene a i kadidate koji će se naknadno prijaviti da će se obuka odvijati po Opciji I, odnosno po tipu nastave u kontinuitetu, jer je većina izabrala tu opciju. Početak obuke je u četvrtak 1.2.2018. godine u 10:00.


Raspored predavanja-osnovna obuka


Raspored predavanja-napredna obuka


Obuka će biti organizovana u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta - preko puta autobuske stanice - mapa i u prostorijama oglednog poligona Butmir, ulica Butmirska cesta 97 – mapa
Mogućnost prijave kandidata koji to nisu napravili do 26.1.2018 ostaje do početka obuke tj. kandidati se mogu prijaviti dolaskom na obuku i predajom prijavnog obrasca i kopije uplatnice.


Prijavni obrazac


Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku i 250,00 KM po kandidatu za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV.
Naprednu obuku pohađaju agronomi koji su završili smjer zaštita bilja a svi ostali, registrovani kao odgovorne osobe, pohađaju osnovnu obuku.


Program obuke


Predviđeni iznos uplatiti na račun fakulteta 3389002208130126 kod Unicredit banke dd Mostar, svrha uplate „Obuka odgovornih lica u poljoapotekama“. Kopiju uplatnice dostaviti zajedno sa prijavnim obrascem na adresu fakulteta (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, ulica Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo) ili putem faksa 033 667 429 ili skeniranu verziju na e-mail adresu  n.karic@ppf.unsa.ba ili lično na početku obuke.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod rukovodioca obuke prof. dr Nedžad Karić na telefone 033 225 727, 061 899 640 ili na e-mail n.karic@ppf.unsa.ba