#

PRISTUP BAZAMA PODATAKA 

Putem IP adrese fakulteta omogućen je pristup na platformu online sadržaja izdavača Edward Elgar Publishing do kraja 2019. godine. Sadržaj koji je dostupan obuhvata Edward Elgar's Journals and Development Studies eBooks  - časopise i e-knjige iz oblasti menadžmenta, biznisa, prava, ekonomskog razvoja, okoliša, politike.
Na linku: http://www.elgaronline.com/page/resources/help možete naći materijale koji vam mogu pomoći u pretraživanju.

 BioOne Complete sadrži članake u puinom tekstu iz časopisa čije tematske oblasti obuhvataju biologiju, okoliš i ekologiju. Sadrži preko 190 časopisa i preko 125.000 članaka, a ažurira  se svakodnevno. 
Pristup bazi omogućen je putem IP adrese Fakulteta do 31. 12. 2018. godine,  tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta bez korisničkog imena i šifre za pristup. 
Na linku: http://www.bioone.org/page/resources/institutions/training možete naći materijale koji vam mogu pomoći u pretraživanju

 

 


ASTM International uključuje pristup punoj zbirci ASTM vodećih standarda, 1.700 tehničkih e-knjige, 8 časopisa. Koristi se u više od 2000 Univerziteta širom  svijeta.
Pristup je moguć samo preko IP adrese Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta do kraja 2019 godine.

 

 


Preko EBSCO servisa omogućen je pristup na slijedeće EBSCO baze podataka:

 • Academic Search Complete,
 • Business Source Complete,
 • Central and Eastern European Academic Source,
 • eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, MasterFILE Premier,
 • Newspaper Source,
 • Health Source: Academic & Nursing Edition,
 • Health Source: Consumer Edition,
 • MEDLINE,
 • ERIC,
 • Regional Business News. 

Pristup bazi omogućen je za period: 01. 09. 2016–31. 08. 2017. godine.Da biste pristupili EBSCO-u, morate imati korisničko ime i šifru, koje možete dobiti u prostorijama Biblioteke.

 

 Scopus je najveća bibliografska i citatna baza podataka koja obuhvata naučne časopise, knjige, konferencijske zbornike radova i patente. Sadrži preko 60 miliona zapisa iz preko 21.500 časopisa (oko 4.200 u otvorenom pristupu), preko 113.000 knjiga, preko 7 milion konferencijskih radova i preko 27 miliona patenata. Pruža sveobuhvatan pregled objavljenih istraživanja u svijetu u oblasti nauke, tehnologije, medicine, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti. Osim toga, Scopus daje mogućnost korištenja različitih alata za praćenje, analizu i vizualizaciju istraživanja.  
Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi PPF-a bez korisničkih imena i šifre za pristup.

 Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja omogućava pretraživanje preko 60 miliona zapisa iz časopisa, zbornika radova i knjiga iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti.  
Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi PPFSA bez korisničkih imena i šifre za pristup. 
Ugovoreni period pretplate je od 1. 9. 2016–31. 8. 2017. godine,  a omogućen je pristup slijedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1994-present    
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1994-present 
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1994-present 

Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

 


Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

 


Ova baza nastala je zajedničkim zalaganjem volontera iz preko 50 zemalja, s ciljem razmjene informacija i istraživanja iz oblasti ekonomije. Suština projekta je decentralizirana baza radnih materijala, članaka i softverskih komponenti. REPEC-ovi materijali su besplatni.

 


C.E.E.O.L. je on-line baza u kojoj se može naći preko 500 cjelovitih članaka u PDF formatu časopisa društvenih i humanističkih nauka, kao i digitalizirani dokumenti u vezi sa temama koje se tiču Srednje, Istočne i Južne Evrope.

 


U SCindeksu se referišu časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Velika većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.

 


HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi I naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.

 


Open J-Gate je portal za  pristup svjetskim časopisima I milionioma članak iz on-line časopisa. Osim toga, Open J-Gate je I baza koja sadrži oko 4000 akademskih, istraživačkih i industrijskih časopisa od kojih su više od 1500 peer-reviewed akademski časopisi.

 OpenDOAR predstavlja direktorij akademskih repozitorija  sa slobodnim pristupom. Nudi mogućnost pretrage po repozitoriju, ali i njihovog sadržaja. Korist ove baze ogleda se u mogućnosti besplatnog korištenja naučnih i stručnih radova.

 


Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.