Rukovodstvo

Dr Milenko Blesić

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Vidi više

Dr Drena Gadžo

PRODEKAN ZA NASTAVU

Vidi više

Dr Pakeza Drkenda

PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Vidi više