+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

RASPOREDI PREDAVANJA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ISPITNI ROKOVI

STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

Rezultati ispita iz predmeta Uzgojne metode (AP-423)


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA TOKSIKOLOGIJA HRANE ODRŽANOG 03.07.2017. GODINE

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA "TOKSIKOLOGIJA HRANE" ODRŽANOG 12.06.2017. GODINE

REZULTATI II TESTA IZ MODULA TOKSIKOLOGIJA HRANE

Rezultati I testa iz modula Toksikologija hrane

REZULTATI POLAGANJA NAKON POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


REZULTATI POLAGANJA NAKON POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


REZULTATI NAKON II PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)

Student je položio ispit ukoliko u konačnom zbiru po svim kriterijumima ima najmanje 55 bodova (1.parc + 2.parc. + seninarski rad). Seminarski rad je mogće predati najkasnije do termina popravnog ispita. Upis ocjena nakon Završnog ispita. Na Završnom ispitu student polaže dio ispita koji želi da popravi (1. parc, 2. parc. ili oba). Uvid u radove je u četvrtak 26.01.2017. godine u 09:00 sati u kabinetu 408/IV (niska zgrada Prirodnomatematičkog fakulteta) Predmetni nastavnik Prof. dr. Senada Kalabušić

REZULTATI NAKON I PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)

Bodovi za prolaz na I parcijalnom ispitu: 20 i više. Uvid u radove u četvrtak 29.12.2016. godine u terminu između predavanja i vježbi.

REZULTATI PRVOG TESTA IZ PREDMETA: “SIRARSTVO”

MASTER PT I KKHiP
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 15
Sarajevo, 27.12.2016. godine