+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

RASPOREDI PREDAVANJA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ISPITNI ROKOVI

STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (nakon Popravnog ispita)

REZULTATI ZAVRŠNOG POPRAVNOG ISPITA IZ PEDOLOGIJE ODRŽANOG 12.07.2017. GODINE

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POZNAVANJE I KONTROLA SIROVINA II

Rezultati popravnog ispita – teorija - iz predmeta FIZIČKA HEMIJA održanog 5. 7. 2017.

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ FIZIČKE HEMIJE (zadaci)

REZULTATI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (nakon Završnog ispita)

Rezultati završnog ispita iz Pedologije

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – TEORIJA - IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA ODRŽANOG 19. 6. 2017.

REZULTATI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (NAKON OBA KOLOKVIJA)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – ZADACI - IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

Rezultati ispita iz predmeta Opće stočarstvo (EA-B3)

REZULTATI AKTINOSTI NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA" - DRUGI TERMIN

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO

Uvid u rad moguće je obaviti u srijedu 28.06.2017. godine od 9.00 sati.

REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

REZULTATI TREĆEG SEMESTRALNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

Rezultati II testa iz predmeta Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala (29.05.2017)

Evaluacija praktičnih aktivnosti na modulu Tehnologija proizvoda biljnog porijekla I

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA/PRERADA VOĆA I POVRĆA"

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"

AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"

REZULTATI SEMSTRALNOG TESTA NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"

REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"

Osvojeni bodovi i konačna ocjena iz predmeta „Osnove tehnologije mlijeka“

REZULTATI I TESTA IZ PREDMETA “OSNOVI TEHNOLOGIJE MLIJEKA”

MAKSIMALAN BROJ BODOVA: 25 Sarajevo, 28.12.2016. godine