+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

RASPOREDI PREDAVANJA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ISPITNI ROKOVI

STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – TEORIJA - IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA ODRŽANOG 19. 6. 2017.

REZULTATI POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (NAKON OBA KOLOKVIJA)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – ZADACI - IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA

SEMESTRALNI BODOVI IZ PEDOLOGIJE

REZULTATI POLAGANJA 1. PARCIJALNOG ISPITA IZ STATISTIKE

REZULTATI TESTA 1 IZ BIOHEMIJE

Ekonomika agroindustrije

Biljna proizvodnja

Zootehnika

REZULTATI NAKON POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA

ISPIT ODRŽAN 18.02.2017. GODINE

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA (TEST 2) IZ OPĆE PEDOLOGIJE

MODUL: OSNOVI PEDOLOGIJE, 2016/2017

VRSTA ISPITA: TEST 2 POPRAVNI

DATUM ODRŽAVANJA: 15.02.2017.

REZULTATI NAKON ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA

ISPIT ODRŽAN 31.01.2017. GODINE

Rezultati drugog kolokvija iz hemije za studente Biljne proizvodnje i Zootehnike

Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak (23.1.2017) od 1100-1200 sati u sobi 112. Iz Katedre za hemiju: Doc.dr.Josip Jurković

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO

Uvid u rad moguće je obaviti u srijedu 28.06.2017. godine od 9.00 sati.

REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

REZULTATI TREĆEG SEMESTRALNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

Rezultati II testa iz predmeta Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala (29.05.2017)

Evaluacija praktičnih aktivnosti na modulu Tehnologija proizvoda biljnog porijekla I

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA/PRERADA VOĆA I POVRĆA"

REZULTATI DRUGOG SEMESTRALNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

REZULTATI PRVOG SEMESTRALNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

REZULTATI ISPITA IZ OPĆEG STOČARSTVA

Studijski program: Zootehnika

Modul: Opće stočarstvo (B2+B3)

Datum: 15.02.2017. godine


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"

REZULTATI SEMSTRALNOG TESTA NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"

REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"

Osvojeni bodovi i konačna ocjena iz predmeta „Osnove tehnologije mlijeka“

REZULTATI I TESTA IZ PREDMETA “OSNOVI TEHNOLOGIJE MLIJEKA”

MAKSIMALAN BROJ BODOVA: 25 Sarajevo, 28.12.2016. godine