+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

RASPOREDI PREDAVANJA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ISPITNI ROKOVI

STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

Rezultati polaganja 1. parcijalnog ispita iz predmeta Eksperimentalna statistika

REZULTATI PARCIJALNE PROVJERE ZNANJA IZ PREDMETA MATEMATIKA

REZULTATI I TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA

REZULTATI POLAGANJA SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA STATISTIKA

REZULTATI POLAGANJA SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA MATEMATIKA

REZULTATI POLAGANJA SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA STATISTIKA

Rezultati popravnog ispita – zadaci - iz predmeta FIZIČKA HEMIJA

Rezultati Fiziologija i fertilizacija biljaka(EA)

REZULTATI POLAGANJA SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA MATEMATIKA

Rezultati završnog popravnog ispita iz modula Geneza zemljišta i ekosistem

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI I TESTA IZ MODULA AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM

REZULTATI I TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO (AP-B3,EA-B3)

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

Rezultati ispita iz predmeta Opće stočarstvo (EA-B3)

REZULTATI AKTINOSTI NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA" - DRUGI TERMIN

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO

Uvid u rad moguće je obaviti u srijedu 28.06.2017. godine od 9.00 sati.

REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI I TESTA IZ MODULA AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM

Rezultati Fertilizacija vocaka i vinove loze (izborni predmet)

REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"

AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"

REZULTATI SEMSTRALNOG TESTA NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"

REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"

Osvojeni bodovi i konačna ocjena iz predmeta „Osnove tehnologije mlijeka“

REZULTATI I TESTA IZ PREDMETA “OSNOVI TEHNOLOGIJE MLIJEKA”

MAKSIMALAN BROJ BODOVA: 25 Sarajevo, 28.12.2016. godine