DOMAĆIN ZGRADE

Mujo Gadžo

Tel.:+387(33)22 57 27

Fax: +387(33) 66 74 29

Email: odrzavanje@ppf.unsa.ba

RUKOVODILAC KOMPJUTERSKE LABORATORIJE

Adel Salihović

Tel.:+387(33)22 57 27

Fax: +387(33) 66 74 29

Email: a.salihovic@ppf.unsa.ba ; podrska@ppf.unsa.ba

RUKOVODILAC POLIGONA BUTMIR

Adnan Maličević

Tel.:+387(33)22 57 27

Fax: +387(33) 66 74 29

Email: a.malicevic@ppf.unsa.ba

TELEFONISTICA NA CENTRALI

Sanela Tanurdžić

Tel.:+387(33)22 57 27

Fax: +387(33) 66 74 29

Email: centrala@ppf.unsa.ba

VOZAČ-EKONOM

Mirza Viteškić

Tel.:+387(33)22 57 27

Fax: +387(33) 66 74 29

 

DNEVNI PORTIR

Dikonja Abida

DNEVNI PORTIR

Rahima Nezirević

NOĆNI ČUVAR

Išaretović Edin

NOĆNI ČUVAR

Sinanija Sead

POMOĆNI RADNIK-KURIR

Zvjezdan Kolašinac

RADNICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE

Ermina Ćormehić

RADNICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE

Galiba Peljto

RADNICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE

Denisa Salčin

RADNICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE

Jasmina Tahto