#

STUDENTSKA SLUŽBA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

 

OSOBLJE

 
 ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE

Mersiha Brkanić, prof;

EMAIL


 REFERENT

Belma Škaljić, dipl.scr;

EMAIL

 
 
Radno vrijeme sa studentima: 11:00 – 13:00 sati