+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

Seminar o evropskim dokumentima Povelja za istraživače i Procedure za zapošljavanje istraživača

Rektorat Univerziteta u Sarajevu je u srijedu, 14. decembra 2016. godine, organizira  seminar o evropskim dokumentima Povelja za istraživače i Procedure za zapošljavanje istraživača (The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitmenet of Researchers). Seminar je organizovan za prodekane odgovorne za oblast nauke i naučnoistraživačkog rada i voditelje programa III ciklusa studija.

 


U prilogu možete naći prezentacije i fotografije sa seminara. Anketa, za procjenu funkcionalnosti sistema u kojem djeluju institucije visokog obrazovanja i nauke, koja je kreirana u cilju podrške aktivnostima na izradi Strategije visokog obrazovanja i nauke u KS, je dostupna na sljedećem linku: https://goo.gl/UBSMbX  i ovim putem vas molimo da ispunjavanjem ove ankete date svoj doprinos budućim aktivnostima u segmentu naučno istraživačkog rada na Univerzitetu Sarajevo.

PRILOZI

 

Fotografije sa seminara

Prezentacije sa seminara

Saopštenje za javnostSlužba za naučno-istraživački rad
Rektorat Univerziteta u Sarajevu

 

 

 

16.12.2016.god.