KONTAKT telefon:+387 (33) 22 57 27; E-mail: podrska@ppf.unsa.ba

MEĐUNARODNA SARADNJA

     

       
  • DANA 08.10.2016. GODINE JE   POTPISAN SPORAZUM O AKADEMSKOJ SARADNJI IZMEĐU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU I AGRONOMSKOG FAKULTETA- ČAČAK UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU.