IZVJEŠTAJI O PROVEDENIM POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI KS

IZVJEŠTAJI O PROVEDENIM POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI KS ZA 2020. GODINUR
ODLUKA o izmjeni/dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu


PREUZMI

OBJAVLJENO: 13.09.2021. GODINEPREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Pružanje usluga „Kolektivno-kombinovano osiguranje radnika Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

od poskljedica nesretnog slučaja (nezgode) pri vršenju i van vršenja redovnog zanimanja tokom 24 sata bez vremenskog i prostornog ograničenja“


PREUZMI

OBJAVLJENO: 06.05.2021. GODINEPREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Pružanje usluga „Sistematski i sanitarni pregled radnika Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“


PREUZMI

OBJAVLJENO: 06.05.2021. GODINEPREDMET: Poziv na dostavu ponude

Predmet nabavke je pružanje usluga: Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija zgrade Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta“ u skladu s Obrascem za cijenu koji se nalazi u prilogu ovog poziva.


PREUZMI

OBJAVLJENO: 24.03.2021. GODINEJAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE ZA POTREBE DEKANATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU


PREUZMI

OBJAVLJENO: 23.03.2021. GODINEPOZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA „SVEČANA VEČERA POVODOM 80. GODINA POSTOJANJA I RADA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA za dan 21.03.2020. godine“


PREUZMI

OBJAVLJENO: 20.02.2020. GODINEJAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE ZA POTREBE DEKANATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU


PREUZMI


OBJAVLJENO: 17.02.2020. GODINE