+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

JAVNE ODBRANE NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU

JAVNE ODBRANE DOKTORSKIH DISERTACIJA

JAVNE ODBRANE MAGISTARSKIH/MASTER RADOVA

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

AMINA ŠENDEROVIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Primjena pasivne impregnacije kao predtretmana u tehnologiji čipsa

AMINA ŠENDEROVIĆ je 18.07.2017. godine u 11:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

IBRAHIM GANJGO
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

UTICAJ RAZLIČITIH KONCENTRACIJA NaCl-a NA KVALITET PILEĆIH PLJESKAVICA

IBRAHIM GANJGO je 19.07.2017.. godine u 11:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

MUHAMED LEMEŠ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

KARAKTERISTIKE ZEMLJIŠTA FORMIRANIH NA GIPSU KAO MATIČNOM SUPSTRATU

MUHAMED LEMEŠ je 19.07.2017.. godine u 10:00 sati.

Više informacija na linku