+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

JAVNE ODBRANE NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU

JAVNE ODBRANE DOKTORSKIH DISERTACIJA

JAVNE ODBRANE MAGISTARSKIH/MASTER RADOVA

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

MELIHA ŠUBARA
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

UTICAJ SPOLA NA RANDMAN I SENZORNA SVOJSTVA PEČENOG JANJEĆEG MESA

MELIHA ŠUBARA je 09.11.2017.. godine u 11:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

AIDA ŠUŠA BOSNO
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

UPRAVLJAČKI SISTEMI ZA OSIGURANJE SLJEDIVOSTI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

AIDA ŠUŠA BOSNO je 14.11.2017.. godine u 12:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

AMINA AHMETSPAHIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

ISPITIVANJE KVALITETA VODE ZA PIĆE IZ INDIVIDUALNIH BUNARA U SELIMA ROGATICE

AMINA AHMETSPAHIĆ je 22.11.2017.. godine u 11:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

ALDINA BEGANOVIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

MIKROBIOLOŠKI STATUS ŠPINATA,BLITVE I RUKOLE PRIJE I NAKON TRETMANA

ALDINA BEGANOVIĆ je 22.11.2017.. godine u 10:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

Mirela Fejzić
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

EFEKAT PROCESIRANJA NA ANTIOKSIDATIVNU AKTIVNOST I SADRŽAJ UKUPNIH FENOLA I FLAVONOIDA PLAVOG PATLIDŽANA"

Mirela Fejzić je 27.10.2017.. godine u 11:00 sati.

Više informacija na linku