+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

JAVNE ODBRANE NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU

JAVNE ODBRANE DOKTORSKIH DISERTACIJA

JAVNE ODBRANE MAGISTARSKIH/MASTER RADOVA

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

Mirza Semić
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

SADRŽAJ NIKLA U POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTIMA I NEKIM UZGAJANIM KULTURAMA U SLIVU RIJEKE BOSNE

Mirza Semić je 12.10.2017.. godine u 11:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

AIDA MOSTIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

"UTICAJ PREDTRETMANA NA HEMIJSKA I SENZORNA SVOJSTVA ČIPSA"

AIDA MOSTIĆ je 26.09.2017.. godine u 12:00 sati.

Više informacija na linku