+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

JAVNE ODBRANE NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU

JAVNE ODBRANE DOKTORSKIH DISERTACIJA

JAVNE ODBRANE MAGISTARSKIH/MASTER RADOVA

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

ELMA MUMINOVIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Ekonomika organske proizvodnje maline i kupine u opštoj poljoprivrednoj zadruzi Srebrenica

ELMA MUMINOVIĆ je 23.02.2017. godine u 13:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

SENKA OMEROVIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Uticaj načina oblaganja i temperature prženja na sastav i senzorna svojstva pomfrita

SENKA OMEROVIĆ je 23.02.2017. godine u 12:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

JULIJANA CVJETKOVIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Uticaj načina oblaganja i temperature prženja na teksturu pomfrita

JULIJANA CVJETKOVIĆ je 23.02.2017. godine u 13:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

ALINA OMANOVIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Proizvodne i agroekološke osobine zemljišta razvijenih na peridotitima i serpentinima područja Konjuh planine

ALINA OMANOVIĆ je 24.02.2017. godine u 09:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

ZEC HARIS
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Upotrebna vrijednost i proizvodne karakteristike poljoprivrednog zemljišta na području općine Bugojno

ZEC HARIS je 24.02.2017. godine u 11:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

DINO BEGANOVIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Zemljište kao faktor razvoja poljoprivrede na području općine Velika Kladuša

DINO BEGANOVIĆ je 24.02.2017. godine u 13:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

AIDA AHMIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Mikrobiološka ispravnost pilećeg mesa u prodajnim objektima na području grada Zenice

AIDA AHMIĆ je 24.02.2017. godine u 11:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

NEJLA BEŠIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Sanitarni status uposlenih u prehrambenom sektoru kantona Sarajevo

NEJLA BEŠIĆ je 24.02.2017. godine u 12:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

SELMA AHMEDSPAHIĆ
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Uticaj stepena otkoštavanja mesa na kvalitet pileće kobasice "Posebna"

SELMA AHMEDSPAHIĆ je 27.02.2017.. godine u 10:00 sati.

Više informacija na linku

OBAVJEŠTENJE
o odbrani završnog rada II ciklusa studija

DALILA KLINO
braniće svoj završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

Primjena DNK markera u analizi kvalitativnog sastava sira

DALILA KLINO je 27.02.2017.. godine u 13:15 sati.

Više informacija na linku