+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

 

17.11.2016.god.

 

Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) finansira Cochran Fellowship Program u okviru kojeg će u 2017. godini ponuditi stručnu  obuku u SAD u okviru sljedeća tri individualna programa:

1.      Proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća /Berry Production

2.      Peradarska proizvodnja/Poultry Production

3.      Klimatski pametna poljoprivreda/ Climate Smart Agriculture.

Više od 120 bh državljana je do sada u okviru Cochran programa posjetilo SAD s ciljem intenzivnog kratkoročnog treninga u raznim poljoprivrednim oblastima.  Svi troškovi treninga i boravka u SAD su plaćeni od strane USDA, osim povratne avionske karte.  Obuka obično traje 15 dana, a termini i trajanje putovanja se prilagođava rasporedu i mogućnostima kandidata.  Poželjno je poznavanje engleskog jezika.

U prilogu je prijava za Cochran Fellowship Program 2017 koju treba čitko ispuniti i poslati na adresu:

Američka ambasada Sarajevo USDA/FAS Roberta Frasurea 1
71000 Sarajevo

Elektronsku verziju aplikacije  možete poslati na email adresu:
sanela.stanojcic@fas.usda.gov .

Molim Vas da nam prijave dostavite najkasnije do 29.11.2016. godine. Dodatne informacije o Cochran programu možete  naći u prilogu emaila (Cochran Description 2017), na linku  http://www.fas.usda.gov/programs/cochran-fellowship-program,  ili ako nazovete Američku ambasadu u Sarajevu, kontakt osoba Sanela Stanojčić, tel. 704 305, mob. 061 184 755. 

 

APPLICATION FORM
APPLICATION FORM (PDF)
COCHRAN FELLOWSHIP PROGRAM DESCRIPTION